Direktori Dosen

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
IKIP Muhammadiyah Maumere

 

Ahmad Yani, S.Pd.,M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 N/A S.Pd S1
2 Universitas Muhammadiyah Kupang S.Pd 2012 S1
3 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Genap 2013 2020403 EDUCATIONAL TECHNOLOGY (ICT) 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Ganjil 2014 MKK2020313 PRAGMATIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Ganjil 2014 MKBK4020301 KETERAMPILAN MENYIMAK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Ganjil 2014 5010201 KEPRAMUKAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Genap 2014 MKK2020231 PENGANTAR KOMPUTER 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Genap 2014 MKU1010309 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Genap 2014 MKK2020231 PENGANTAR KOMPUTER 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Genap 2014 MKK2020320 WACANA BAHASA INDONESIA 04 IKIP Muhammadiyah Maumere
9 Genap 2014 MKB3020302 EVALUASI PROSES HASIL BELAJAR BSI 04 IKIP Muhammadiyah Maumere
10 Genap 2014 MKBK4020317 PENGANTAR SASTRA 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
11 Genap 2014 MKBK4020329 PENGANTAR KOMPUTER 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
12 Ganjil 2015 MKBK4020318 SEJARAH SASTRA 03 IKIP Muhammadiyah Maumere
13 Ganjil 2015 4020417 MKBK BASIC COMPUTER 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
14 Ganjil 2015 5020402 KEPRAMUKAAN (HIZBUL WATHON) 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
15 Ganjil 2015 MPB4020307 MAGANG II 05 IKIP Muhammadiyah Maumere
16 Ganjil 2015 MKK2020334 ICT PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDO 05 IKIP Muhammadiyah Maumere
17 Ganjil 2015 MKDK2020301 PENGANTAR PENDIDIKAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
18 Ganjil 2015 MKBK4020314 TEORI BELAJAR BAHASA 03 IKIP Muhammadiyah Maumere
19 Ganjil 2015 MKBK4010414 PEMOGRAMAN KOMPUTER 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
20 Ganjil 2015 MKBK4010415 PRAKTEK PEMOGRAMAN KOMPUTER 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
21 Genap 2015 MKU1010309 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
22 Genap 2015 4020418 MKBK EDUCATIONAL TECHNOLOGY (ICT) 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
23 Genap 2015 1020409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
24 Genap 2015 MKU1010409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
25 Genap 2015 MKU1010209 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
26 Genap 2015 MKK2020332 JURNALISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
27 Genap 2015 MKU1020207 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
28 Genap 2015 MKBK4020311 PSIKOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
29 Genap 2015 MKBK4020327 ICT PEMBELAJARAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
30 Genap 2015 MBB5020302 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
31 Ganjil 2016 MKBK4020329 PENGANTAR KOMPUTER 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
32 Ganjil 2016 MKBK4020309 PRAGMATIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
33 Ganjil 2016 MKBK4020331 MAGANG II 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
34 Ganjil 2016 MKBK4020302 KETERAMPILAN BERBICARA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
35 Genap 2016 MKU1010309 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
36 Genap 2016 MPB4020309 SKRIPSI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
37 Genap 2016 MKBK4020315 WACANA BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
38 Genap 2016 MKBK4020312 SOSIOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
39 Genap 2016 MKP6020304 PENGEMBANGAN MEDIA AJAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
40 Genap 2016 MKBK4020327 ICT PEMBELAJARAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
41 Genap 2016 1020409 BAHASA INDONESIA 1 IKIP Muhammadiyah Maumere
42 Genap 2016 1020409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
43 Ganjil 2017 MKBK4020309 PRAGMATIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
44 Ganjil 2017 MKP6020306 PENYUNTINGAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
45 Ganjil 2017 1020409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
46 Ganjil 2017 MKPP5020302 SEMINAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
47 Ganjil 2017 MKBK4020332 MAGANG III 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
48 Ganjil 2017 MKBK4020302 KETERAMPILAN BERBICARA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
49 Ganjil 2017 MKBK4020331 MAGANG II 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
50 Ganjil 2017 MKKPP3020301 TEKNIK MEDIA PEMBELAJARAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
51 Ganjil 2017 MKU1010309 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
52 Ganjil 2017 MKU1010209 BAHASA INDONESIA 1 IKIP Muhammadiyah Maumere
53 Genap 2017 MKBK4020326 ICT PEMBELAJARAN BSI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
54 Genap 2017 MKBK4020314 WACANA BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
55 Ganjil 2018 MKBK4020309 PRAGMATIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
56 Ganjil 2018 MKBK4020331 MAGANG 3 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
57 Ganjil 2018 MKBK4020302 KETERAMPILAN BERBICARA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
58 Genap 2018 MKP6020304 PENGEMBANGAN MEDIA AJAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
59 Genap 2018 MKBK4020326 ICT PEMBELAJARAN BSI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
60 Genap 2018 MKBK4020315 WACANA BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
61 Genap 2018 MKBK4020308 SEMANTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
Webmail

ahmadyani@ikipmumaumere.ac.id

Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar

 

Drs. Bernadus Bura, M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Nusa Cendana Drs 1984 S1
2 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2017 MKP6020301 KETERAMPILAN MENGAJAR BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Ganjil 2017 MKBK4020316 ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Ganjil 2017 MKP6020305 TEKNIK MENULIS MENULIS KARYA ILMIAH 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Ganjil 2017 MKP6020302 PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Ganjil 2017 MKU1020207 BAHASA INDONESIA 1 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Ganjil 2017 MKBK4020301 KETERAMPILAN MENYIMAK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Genap 2017 MKBK4020328 MICRO TEACHING 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Genap 2017 MKBK4020304 MENULIS KEBAHASAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
9 Genap 2017 MKBK4020327 SASTRA LISAN DAERAH 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
10 Genap 2017 MKKPP3020303 TELAAH KURIKULUM BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
11 Ganjil 2018 MKP6020306 PENYUNTINGAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
12 Ganjil 2018 MKBK4020301 KETERAMPILAN MENYIMAK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
13 Ganjil 2018 MKBK4020316 ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
14 Ganjil 2018 MKP6020301 KETERAMPILAN MENGAJAR BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
15 Genap 2018 MKKPP3020303 TELAAH KURIKULUM BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
16 Genap 2018 MKBK4020304 MENULIS KEBAHASAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
17 Ganjil 2019 MKP6020306 PENYUNTINGAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
Penelitian
Webmail
Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar

 

Robertus Adi Sarjono Owon, S.Pd., M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Muhammadiyah Kupang S.Pd 2010 S1
2 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 MKBK4020331 MAGANG II 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Ganjil 2018 MKBK4020310 LINGUISTIK UMUM 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Ganjil 2018 MKP6020302 PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Genap 2018 MKPP5020301 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Genap 2018 MKBK4020310 PSIKOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Genap 2018 MKKPP3020302 EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Genap 2018 MKBK4020328 MICRO TEACING 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Ganjil 2019 MKKPP3020301 TEKNIK MEDIA PEMBELAJARAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
9 Ganjil 2019 MKP6020302 PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
10 Ganjil 2019 MKU1010109 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
Webmail

sarjonoadi@ikipmumaumere.ac.id

Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar

 

Maria Ermelinda Dua Lering, S.Pd., M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Muhammadiyah Kupang S.Pd 2010 S1
2 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 MKBK4020323 MENULIS NASKAH DRAMA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Ganjil 2018 MKBK4020322 KAJIAN DAN APRESIASI PUISI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Ganjil 2018 MKBK4020305 MENULIS KESUSASTRAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Genap 2018 MKBK4020326 TEKNIK BERMAIN PERAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Genap 2018 MKBK4020319 SOSIOLOGI SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Ganjil 2019 MKBK4020323 MENULIS NASKAH DRAMA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Ganjil 2019 MKBK4020322 KAJIAN DAN APRESIASI PUISI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Ganjil 2019 MKPP5020302 SEMINAR 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
Penelitian
Webmail

ermelinda@ikipmumaumere.ac.id

Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar

 

Muhammad Lautama, S.Pd., M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 N/A S.Pd S1
2 Universitas Muhammadiyah Kupang S.Pd 2010 S1
3 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Genap 2013 MPK1010306 BAHASAINDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Genap 2013 1010206 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Genap 2013 MPK1010406 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Genap 2013 1010208 BAHASA ARAB 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Genap 2013 MKK2020306 MENULIS I 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Genap 2013 MKK2020309 MORFOLOGI 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Genap 2014 MKBK4020310 LINGUISTIK UMUM 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Genap 2014 MPB4020306 MAGANG I 04 IKIP Muhammadiyah Maumere
9 Genap 2014 MKBK4020330 MAGANG I 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
10 Genap 2014 MKU1010409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
11 Genap 2014 MKU1010109 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
12 Genap 2014 MKU1010209 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
13 Ganjil 2015 MKK2020325 SOSIOLOGI SASTRA 05 IKIP Muhammadiyah Maumere
14 Ganjil 2015 MKB3020305 PEMBINAAN KOMPETENSI MENGAJAR SMP/MTS 05 IKIP Muhammadiyah Maumere
15 Ganjil 2015 MKBK4020311 PSIKOLINGUISTIK 03 IKIP Muhammadiyah Maumere
16 Ganjil 2015 MKBK4020307 MORFOLOGI 03 IKIP Muhammadiyah Maumere
17 Genap 2015 MPB4020301 METODOLOGI PENELITIAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
18 Genap 2015 MKBK4020318 SEJARAH SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
19 Genap 2015 MKBK4020313 PENGANTAR LINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
20 Genap 2015 MKKPP3020302 EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
21 Ganjil 2016 MKBK4020307 MORFOLOGI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
22 Ganjil 2016 MKBK4020322 APRESIASI SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
23 Ganjil 2016 MKBK4020317 PENGANTAR SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
24 Ganjil 2016 MKBK4020324 MENULIS NASKAH DRAMA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
25 Genap 2016 MKU1010409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
26 Genap 2016 MPB4020309 SKRIPSI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
27 Genap 2016 MKPP5020301 METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
28 Genap 2016 MKBK4020314 TEORI BELAJAR BAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
29 Genap 2016 MKDK20203O3 MANAJEMEN PENDIDIKAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
30 Ganjil 2017 MKBK4020332 MAGANG III 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
31 Ganjil 2017 MKBK4020307 MORFOLOGI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
32 Ganjil 2017 MKBK4020303 KETERAMPILAN MEMBACA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
33 Ganjil 2017 MKBK4020305 MENULIS KESUSASTRAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
34 Genap 2017 MKBK4020313 PENGANTAR LINGUISTIK 1 IKIP Muhammadiyah Maumere
35 Genap 2017 MKBK4020310 PSIKOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
36 Genap 2017 MKBK4020311 SOSIOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
37 Genap 2017 MKBK4020313 TEORI BELAJAR BAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
38 Ganjil 2018 1020409 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
39 Ganjil 2018 MKU1020207 BAHASA INDONESIA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
40 Ganjil 2018 MKU1020207 BAHASA INDONESIA 02 IKIP Muhammadiyah Maumere
41 Ganjil 2018 MKBK4020312 PENGANTAR LINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
42 Ganjil 2018 MKBK4020307 MORFOLOGI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
43 Genap 2018 MKBK4020313 TEORI BELAJAR BAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
44 Genap 2018 MKBK4020306 FONOLOGI 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
45 Genap 2018 MKBK4020311 SOSIOLINGUISTIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
46 Ganjil 2019 MKBK4020315 ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
Penelitian
Webmail

m_lautama@ikipmumaumere.ac.id

Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar

 

Gabriel Frans Posenti Renu Tiang, S.Pd., M.Pd.

Riwayat Pendidikan
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Nusa Cendana S.Pd 1995 S1
2 Universitas Muhammadiyah Malang M.Pd 2017 S2
Riwayat Mengajar
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Genap 2017 MKBK4020320 KRITIK SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
2 Ganjil 2018 MKBK4020318 PSIKOLOGI SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
3 Ganjil 2018 MKBK4020317 SEJARAH SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
4 Ganjil 2018 MKBK4020325 KAJIAN PROSA DAN DRAMA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
5 Genap 2018 MKBK4020321 APRESIASI SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
6 Genap 2018 MKBK4020320 KRITIK SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
7 Genap 2018 MKBK4020316 PENGANTAR SASTRA 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
8 Ganjil 2019 MKBK4020309 PRAGMATIK 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
9 Ganjil 2019 MKBK4020305 MENULIS KESUSASTRAAN 01 IKIP Muhammadiyah Maumere
10 Ganjil 2019 MKBK4020324 KAJIAN PROSA DAN DRAMA 01 IKIP Muhammadiyah Maum
Penelitian
Webmail

fransposenti@ikipmumaumere.ac.id

Jabatan Akademik

Tenaga Pengajar